De jaarrede van onze voorzitter, ter afsluiting van zijn bestuursjaar: 2015

door Jelte Vredenbregt.

 

Beste lezer,

 

2015 was het jaar waarin we 52 kampen hebben georganiseerd, waarvan 13 zoka’s en een gala. We zijn naar Griekenland en Letland afgereisd en zelfs weekenden waarop enkel naar wolken of springstaarten werd gekeken, trokken meer dan 20 deelnemers!

Eind juli verwelkomden we ons 100e nieuwe lid van 2015 en op het hoogtepunt hadden we zo’n 450 leden. Daarnaast hebben we meer dan 1000 volgers op facebook gekregen en was Nico de Haan een van de twitteraars die ons retweette.

In 2015 konden we na 5 jaar eindelijk het gloednieuwe ledenadministratiesysteem in gebruik nemen, maar kwam het wederom niet helemaal af. Belangrijker was dat we een ongelofelijk zeldzame grijze wouw ontdekten op een vogelkamp in het Lauwersmeer, terwijl de JNM-kampkrant zijn rentree maakte en op eigenzinnige wijze het JNM-nieuws verspreidde. We kwamen ook in een landelijke krant met een 2 pagina’s groot artikel over Zomerkamp Voorne in de NRC. In 2015 zetten we samen met andere jeugdnatuurorganisaties het Jong en Groen-festival op, een geslaagd experiment dat in 2016 zal worden uitgebreid. En er was de bezetting van het Maagdenhuis, een actie waar we ongewild onderdeel van werden toen ons kantoor door de bezetters werd gebruikt om hun acties te organiseren. Ondertussen gingen wij gewoon de natuur in.

2015 was een jaar met enorme activiteit. Er zijn veel jonge mensen actief, ook deze week op de ledenvergadering, dus de toekomst ziet er goed uit. We vernieuwen, er zijn talloze initiatieven en ideeën, oftewel de JNM draait op de top van z’n kunnen en het lijkt erop dat dit de komende jaren niet ophoudt!

Laten we even stilstaan bij wat dat betekent. We zijn eigenlijk een grote vriendengroep waarin iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is en waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Met natuurstudie als ruggengraat chillen we met elkaar in de natuur. We leren van elkaar en we zetten ons allemaal in voor de bond, soms zelfs ten koste van onszelf. In een steeds verder individualiserende samenleving is dat uniek en we groeien. Het is fantastisch om daar onderdeel van te zijn.