image
image

Aftrap 5000-soortenjaar

Staatsbosbeheer en Dunea willen in samenwerking met een groot aantal landelijk en regionale organisaties met het 5000-soorten jaar meer bekendheid geven aan de soortenrijkdom in de natuur van nationaal park in oprichting Hollandse Duinen. Er worden meer dan 100 activiteiten georganiseerd, variërend van een regionale nachtvlindernacht waarbij we op 10 plekken willen tellen (i.s.m. De Vlinderstichting) tot een stranddag waarop er op een aantal plekken langs de kust gekord wordt (i.s.m. met stichting Anemoon). Ongewervelden gaan veel aandacht krijgen. We willen een vliegende start maken door op een koude januaridag al 500 soorten te vinden. We gaan dit doen door o.a. naar planten, korstmossen, waterbeesten, vogels, strandbeesten en overwinterende vogels te kijken. Zowel de vrijwilligers van Dunea en Staatsbosbeheer als landelijke soortenexperts zijn uitgenodigd om mee te doen. Wil je dus iets leren over die ene specifiek soortgroep? dan is dit je kans! Doelsoort is natuurlijk de sneeuwspringer, in de Nederlandse duinen alleen bekend van Meijendel . Van 9.00 tot 10.00 is er koffie en om 13.00 soep en broodjes. Voor en na de soep wordt iedereen geacht lekker aan het werk te gaan op het strand of in de duinen en polders. Klik hier voor de opgavelink: http://tinyurl.com/5000aftrap

Datum:
06 jan 2018
Max. aantal deelnemers:
10
Categorie:
Weekendkamp
Leeftijd:
11-25
Verblijf:
-
Totale kosten:
+/- gratis
Contact:
Jan van Leeuwen - jcvanleeuwen@live.nl