image
image

COVID-19

22 november 2020

Afgelopen dinsdag is bekend geworden dat nieuwe maatregelen voor een strengere lockdown niet werden verlengt. Daarodoor hebben wij als vereniging onze uitzonderings positie als het gaat om gezelschappen weer terug gekregen. Het is daarom nu weer mogelijk om in groepen van maximaal 6 personen in je eigen omgeving op excursie te gaan. Bekijk onze activiteiten pagina voor een excursie bij jou in de buurt. 

Dagelijks Bestuur 20204 november 2020

Beste JNM'ers,

De maatregelen die tijdens de persconferentie van gisteren zijn aangekondigd hebben grote invloed op ons. Voor de komende twee weken zijn alle excursies afgelast. Verenigingen met 18+'ers vallen namelijk niet meer in een uitzonderingspostitie voor activiteiten. Daarnaast mag je nu met maximaal 2 mensen tegelijk samen buiten lopen. Hierom kunnen onze excursies niet doorgaan. Verder is er een grote kans dat alle kampen van de rest van het jaar worden afgelast. We zullen dus wederom creatief moeten worden. 
Meld je vooral aan voor de online activiteiten (Colleges, Thuisexcursies, Netflixavondjes, Quizzen etc.). Er zijn al verschillende nieuwe leden bij deze activiteiten aangesloten, dus er is genoeg gelegenheid om ook online nieuwe mensen te ontmoeten en dingen van elkaar te leren over de natuur. 

Hopelijk tot snel!

Dagelijks Bestuur 2020
________________________________________________________________________________________
28 oktober

Beste JNM'ers, 
Vanwege de vooruitzichten volgens de personconferentie van gisteren zijn de kampen van November tot nader orde afgelast. 

De overige maatregelen van 13 oktober en het deelnemersaantal van excursies van 6 deelnemers blijft geldig. 

Met vriendelijke groeten, 
Dagelijks Bestuur 2020
_______________________________________________________________________________________
21 oktober

Beste JNM'ers, 
Om de besmettingskans op excursie verder te beperken is het maximumaantal deelnemers verlaagd naar 6 deelnemers.  Grotere groepen mogen zich wel aanmelden, maar moeten zich in kleine groepjes opdelen en op een ander moment/ andere plek afspreken. De overige maatregelen die hieronder staan blijven geldig. 

Groeten, 

DB2020
______________________________________________________________________________________
13 oktober

 

Beste JNM’ers,

De nieuwe maatregelen hebben ook gevolgen op de JNM. 

Kort zijn deze als volgt: 

 • Alle kampen t/m 27 oktober worden tot nader orde afgelast. 

 • Reis niet buiten je (dichtstbijzijnde) afdelingsgebied

 • Excursiegroepen blijven uit maximaal 10 personen bestaan

 • Er komen weer online activiteiten bij namelijk: 

  • Natuur op de Buis (Elke donderdag kijken we via Netflixparty een natuurdocumentaire)

  • Discord Inloopuurtje (Elke vrijdag vanaf 19:00)

  • Andere activiteiten die nog bedacht worden

 • Excursies in een afdelingsgebied gaan wel door. De huidige afdelingen zijn: 

  • Amsterdam, Zuid-Holland, Utrecht, Wageningen, Limburg en Groningen

 

We zijn tot deze besluiten gekomen om de volgende redenen: 

 • Reizen moet door iedereen worden beperkt

 • Samenkomen in groepen is toegestaan in verenigingsverband, maar groepen moeten zo klein mogelijk worden gehouden

Door excursies in afdelingen te houden en alleen aan een excursie deel te nemen als je in dat gebied woont, beperken we onze reisbewegingen. 

 

De volgende maatregelen gelden nog steeds: 

 • Houd afstand

 • Houd je handen schoon

 • Blijf thuis bij klachten of als je in de afgelopen 10 dagen, 15 minuten of meer bij iemand binnen 1,5 meter bent geweest die positief getest is op corona. 

 • Laat het weten als je na de activiteit klachten ontwikkelt. 

 

Houd vooral deze pagina in de gaten voor verdere updates. Mocht je een leuk idee hebben voor een excursie laat het dan vooral weten. Valt jouw woonplaats niet binnen een afdeling, maar wil je graag op excursie? Stuur dan een mailtje naar db@jnm.nl. Dan zoeken we naar een gepaste oplossing. 

 

Vriendelijke groeten en hopelijk tot snel,

Dagelijks Bestuur 2020

 


________________________________________________________________________________________

30 september 

 

Beste leden, 

Op maandag heeft de overheid niuew maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het corona virus weer verder in te perken. Wij zullen uitleggen wat de gevolgen van deze niuewe maatregelen zijn voor de JNM. 

 • Het limiet voor het aantal personen binnen is bijgesteld naar 30 personen en het limiet voor buiten is nu 40 personen. Voor veel van ozne kampen hielden wij al een limiet van 30 aan, of zelfs minder (afhankelijk van de grootte van de locatie). Deze nieuwe maatregel heeft dus geen effect op onze kampen.
 • Het limiet voor gezelschappen van max 4 persoen in andere ruimtes dan de eigen woning maakt een uitzondering voor verenigingen. Deze maatregel heeft dus geen betrekking op de JNM.
 • Verder is er het advies om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Om dit advies op te volgen vragen wij jullie om, wanneer daar de mogelijkheid voor is, vooral deel te nemen aan activiteiten in jouw eigen regio. Woon je bijvoorbeeld in Utrecht en is er in hetzelfde weekend een excursie in de buurt van Utrecht en een kamp in Groningen. Neem dan deelaan de excursie en ga niet naar het kamp.  
Verder hebben wij van de zomer gemerkt dat het soms lastig is om de 1,5 meter afstand goed te bewaren op kamp. Gezien de huidige situatie met het oplopende aantal besmettingen en de nieuwe maatregelen is het extra belangrijkd dat iedereen zich inzet om op kamp die afstand wel te houden. De komende kampen (burlkamp, paddenstoelenkamp etc.) zijn dus momenten waarop gekeken gaat wroden of de 1,5 meter goed nageleefd wordt. Mocht toch blijken dat de afstand niet goed gehouden kan worden dan zullen er extra maatregelen aan ons corona protocol worden toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan een lager deelnemerslimiet. Mochten deze extra maatregelen geen effect hebben dan zullen er helaas kampen afgelast moeten worden en zullen er alleen nog excursies plaatsvinden. 

Wij bedanken jullie alvast voor jullie begrip en jullie inzet!

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur 2020

 

29 september
Aangezien het aantal besmettingen stijgt en de nieuwe maatregelen morgenavond ingaan zullen wij nadenken over wat dit betekent voor de JNM. De update hierover verschijnt woensdagavond a.s. op deze pagina. 

Groeten, 
DB 2020
______________________________________________________________________________________
19 Juni/ 30 juni
Het protocol is af en klaar voor de zomer. Het is belangrijk dat iedereen die komende zomer mee op kamp gaat het protocol heeft gelezen. Het protocol kan via de volgende link worden bekeken: 
https://www.jnm.nl/media/Documenten/Leden%20ZokaProtocol_2020.pdf


Tot komende zomer!
DB 2020
_______________________________________________________________________________________
13 juni 

Naar aanleiding van landelijke protocol voor zomerkampen dat op 9 juni is gepubliceerd kunnen wij nu met zekerheid zeggen dat wij deze zomer Zomerkampen zullen organiseren. Deze zullen echter een andere vorm krijgen dan normaalgesproken. Wij zijn zelf al een flink eind op weg om ons eigen protocol samen te stellen en alle maatregelen toe te passen op de JNM kampen. Hierover zullen jullie volgende week een update ontvangen. Houd daarvoor de website en je mail in de gaten. 

Met vriendelijke groeten,

DB202030 mei

Vanaf 1 juni staat de maatregelen van het RIVM georganiseerde samenkomsten in de buitenlucht weer toe, mits de deelnemers aan deze samenkomst 1,5 meter afstand houden. Dit houdt in dat het weer het voor de JNM weer mogelijk is om, met een aantal regels, excursie te organiseren. De richtlijnen van het RIVM die sowieso nog steeds gelden zijn:

 • Ten alle tijden wordt er 1,5 meter afstand gehouden van elkaar.

 • Als je verkoudheidsklachten hebt blijf je thuis, als daar ook koorts en/of benauwdheid bijkomt dan blijven alle huisgenoten ook thuis. 

 • Nies en hoest in je elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes.

 • Was regelmatig je handen 

 • Vermijd drukte.


Aan deze richtlijnen zullen wij ons natuurlijk houden tijdens de excursie. Om dit wat makkelijker te maken hebben wij een aantal regels opgesteld voor het organiseren van excursies. De regels zijn als volgt:

 • De deelnemers mogen alleen deelnemen aan de excursie wanneer zij lopend of met de fiets naar locatie van de excursie kunnen. Zo wordt vermeden dat de deelnemers gebruik gaan maken van het openbaar vervoer, wat alleen voor noodzakelijke reizen gebruikt mag worden. Bij een goede reden mag een deelnemer ook met de auto naar de locatie van de excursie komen, maar dit moet in overleg gebeuren met de excursieleiders. Zij gaan dan alleen met de auto en nemen geen passagiers mee. 

 • Een excursie mag maximaal 10 deelnemers hebben inclusief de excursieleiders. Zijn er dus 2 excursieleiders dan kunnen zich nog 8 leden opgeven om mee te doen aan de excursie. Het limiet op het deelnemersaantal is vastgesteld om te voorkomen dat de excursie van de JNM te veel drukte veroorzaken in de gebieden die wij bezoeken. 

 • Tijdens de excursie wordt de groep opgesplitst in groepen van maximaal 7 personen. Deze groepen lopen apart van elkaar door het excursiegebied. Door de groep op de splitsen in kleinere groepen wordt het makkelijker om ten alle tijden 1,5 meter afstand te houden. Als een excursie meer dan 7 deelnemers heeft dan is het van belang dat er 2 excursieleiders zijn omdat de groep dan opgesplitst moet worden. Het is natuurlijk toegestaan om excursie met 7 over minder deelnemers ook op te splitsen, maar dit is niet verplicht. 

 • Tijdens de excursie worden drukke gebieden vermeden. Het is dus aan de excursieleider om gebieden uit te zoeken die vaak niet veel bezoekers krijgen en om drukke punten en tijdstippen te vermijden. Mocht blijken dat het geplande gebied toch druk is, dan wordt de excursie afgelast of wordt er een ander gebied gezocht voor de excursie. 

 • Alle deelnemers (of alleen de excursieleiders?) nemen mondkapjes mee. Tijdens de excursie wordt er afstand gehouden en is het dragen van mondkapjes niet nodig. Het kan echter zo zijn dat zich tijdens de excursie een situatie zich voordoet waarin het houden van afstand niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer er EHBO geboden moet worden. In deze situatie moeten er mondkapjes worden gedragen. 

 • Deelnemers die in de week na de excursie klachten ontwikkelen en bij wie corona wordt vastgesteld zijn verplicht om dit te melden bij de excursieleiders/ het dagelijks bestuur. Hoewel er vertrouwelijk met deze informatie wordt omgegaan is het nodig om de andere deelnemers van de excursie in te lichten zodat zij zich kunnen laten testen/ juist kunnen handelen.

 • Tijdens de excursie worden er geen voorwerpen (zoals etenswaren, potjes, vlindernetjes etc.) uitgewisseld.

Naast de regels hebben wij nog een advies:

 • Alle deelnemers nemen desinfecterende handgel mee om tijdens de excursie hun handen te kunnen wassen. Dit doen zij in ieder geval:

  • voordat de excursie begint

  • voor en na het eten

  • na niezen, hoesten en het snuiten van de neus

  • na afloop van de excursie 

Bij het opstellen van deze regels is gebruik gemaakt van de richtlijnen van het RIVM en het protocol voor jeugdactiviteiten van België

Bronnen: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

https://www.ksa.be/sites/default/files/2020-05/Draaiboek_kampzomer.pdf
 7 Mei

Met de persconferentie deze week heeft de overheid geprobeerd om meer perspectief te bieden voor de komende tijd. Dat betekent dat wij nu ook meer zicht hebben op wat er binnen de JNM mogelijk zal zijn. Na de persconferentie is het duidelijk geworden dat de kampen in juni die vooralsnog niet afgelast waren, niet door kunnen gaan. Alle kampen in juni worden dus afgelast.  In juni zullen daarom alternatieve activiteiten georganiseerd worden. Omdat vanaf 11 mei het  ook weer toegestaan is om samen buiten te sporten, zullen wij in juni weer beginnen met kleine excursies waar leden die in de buurt wonen aan mee kunnen doen. Online activiteiten zoals Natuur op de Buis blijven wij ook gewoon organiseren. Er volgt meer informatie over hoe deze excursies er precies uit gaan zien.

Goed nieuws is er voor de zomerkampen. Vanaf 1 juli mogen campings hun faciliteiten weer openen. Dit betekent dat wij tijdns onze kampen hier waarschijnlijk weer gebruik van kunnen maken. Ook mogen grotere groepen dan weer samen komen. Toch zullen de kampen er zeker anders uit gaan zien, omdat wij nog steeds wel de 1,5 meter afstand moeten hanteren. De komende tijd zal er dus gekeken worden naar hoe wij kampen kunnen organiseren die aan de eisen voldoen. Het is nog even afwachten of campings bereid zijn om deze zomer groepen ontvangen. Misschien komt hier duidelijkheid over vanuit de overheid, of misschien mogen campings dit zelf bepalen. De organisatoren van de kampen zullen goed contact houden met de campings om te kijken of wij daar terecht kunnen.

___________________________________________________________________________________
6 mei: De persconferentie van vandaag zorgt ook voor meer duidelijkheid voor de JNM. Wij zullen jullie z.s.m. via deze pagina op de hoogte brengen van wat de nieuwe maatregelen betekenen voor de bond. 
____________________________________________________________________________________
5 mei

Als bestuur snappen we als geen ander hoe belangrijk de zomerperiode voor de JNM is en hierom ook de wens naar duidelijkheid. Wij hebben de volgende beslissingen genomen met betrekking tot de komende maanden: 
 • De organisatie van de kampen gaat door, zolang de overheid nog geen beslissingen heeft genomen over de periode waarin deze activiteiten plaatsvinden. Wanneer er duidelijkheid is over de zomer, passen wij ons op dit nieuwe beleid aan. Dit houdt dus in dat wij doorgaan met de organisatie zoals wij dat gewend zijn tot ons wordt geïnstrueerd om dit niet te doen of om andere redenen niet mogelijk is. Mochten onze kampen wel door kunnen gaan, mits enkele beperkingen, zullen wij dit zo veel mogelijk doen. 
 • We verwachten dat er meer duidelijkheid zal komen over de zomer rond 1 juni. Tegen die tijd is namelijk de termijn van veel huidige maateregelen verstreken en we verwachten dat dan (eventueel) nieuwe maatregelen duidelijk zullen worden. 
 • Wij denken ondertussen na over eventuele andere activiteiten, mochten de zomerkampen niet door kunnen gaan. Op het moment zijn we enkele scenario's aan het uitdenken, zoals kampen met een lager deelnemersaantal of meerdaagse excursies in verschillende gebieden, zonder overnachting. De alternatieven zullen echter moeten afhangen van wat wel en niet mogelijk is in de zomer. 
 • Voor de weekendkampen geldt hetzelfde als voor de zomerkampen. De kampen worden georganiseerd en afgelast als de maatregelen op dat moment het kamp verbieden/ onmogelijk maken. 
 • De kampen hangen niet alleen af van de mogelijkheid tot samenkomst van jongeren. Als campings geen gasten mogen/kunnen/willen ontvangen en scoutinggebouwen gesloten blijven, kunnen ook kampen niet doorgaan in de vorm die wij gewend zijn. Ook in dat geval zullen wij met alternatieven proberen te komen. 
 • Jullie kunnen je blijven aanmelden voor de activiteiten die gepland staan. Mochten de kampen toch worden afgelast, zijn hier voor jullie geen kosten aan verbonden. 
Wij zullen jullie op de hoogte houden van beslissingen via onze website. Verder kunnen jullie ons via db@jnm.nl bereiken met vragen of suggesties voor mogelijke alternatieven. Vooral hulp in organisatie van alternatieve (online) activiteiten is zeer gewenst. 
Ten slotte willen wij jullie laten weten dat gezondheid boven alles gaat. Niet alleen onze eigen gezondheid, maar ook die van anderen. Ook als het slechte nieuws komt dat er geen zomerkampen zullen zijn dit jaar is het belangrijk om te onthouden dat dit belangrijk is voor de gezondheid van iedereen. Zo kunnen we na deze lastige periode weer samen van de natuur genieten. 
 


_____________________________________________________________________________________
23 maart

Lieve JNM'ers,

Helaas moeten wij jullie mededelen dat alle JNM activiteiten t/m 1 juni afgelast zullen worden, zoals door de nieuwe maatregelen wordt opgedragen. Wij zullen voor deze periode alternative activiteiten gaan bedenken, die geen samenkomst vereisen en ook binnenshuis gedaan kunnen worden. Wij wensen iedereen heel veel sterkte en gezondheid en hopen jullie in juni allemaal weer op kamp te zien!

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur 2020

16 maart
Beste JNM'ers
Na een gesprek met het RIVM hebben wij besloten om de Afdelingendag op 22 maart aanstaande door te laten gaan.  Als je mee wilt gaan, houd dan wel rekening met de volgende adviezen: 
- Blijf thuis als je last hebt van: hoesten, verkoudheid, keelpijn of koorts. 
- Houd afstand van je mede excursiegangers
- Houd je handen schoon

Wij hopen velen van jullie te zien op de afdelingendag!

_______________________________________________________________________________________
15 maart 
Beste JNM'ers,De overheid heeft opnieuw de maatregelen aangescherpt, om de COVID-19 (corona) pandemie in te dammen. Helaas hebben deze nieuwe maatregelen ook gevolgen voor de JNM. Aangezien horecagelegenheden en sportscholen/-verenigingen nu ook hun deuren moeten sluiten, voelen wij ons als JNM ook genoodzaakt om onze kampen af te lassen. De nieuwe maatregelen zijn geldig tot en met 6 april, waardoor wij als bestuur hebben besloten dat alle kampen tot en met 6 april worden afgelast. Het gaat om Diersporenkamp, Vissenweekend Noord-Limburg en Plaatselijke Planten: Steden Stinzen. Het is nog onzeker of de maatregelen na 6 april worden opgeheven of dat deze zullen worden verlengd. Tot hier meer zekerheid over is lassen wij de paaskampen en de andere kampen na 6 april nog niet af. Wij zullen het nieuws blijven volgen en jullie op de hoogte houden over de status van deze kampen. 


Verder hebben wij nog een kwestie: Volgende week is de afdelingendag. Omdat het gaat om een excursie met een relatief kleine groep in de buitenlucht overwegen wij om deze wel door te laten gaan. Wij gaan hier morgen nog advies over vragen aan het RIVM. Zodra hier meer nieuws over is laten wij het jullie weten.  
 

Tenslotte zijn wij als bestuur aan het nadenken over vervangende activiteiten voor JNM'ers die geen fysieke ontmoetingen vereisen, zodat de JNM voor jullie allemaal niet teveel op de achtergrond verdwijnt. Denk bijvoorbeeld aan een podcast. Mochten jullie hier aan mee willen helpen en/of nog ideeën hebben, laat het ons vooral weten.


Wij wensen iedereen veel gezondheid en sterkte toe in deze tijd. 

 
Met vriendelijke groet,

DB2020