image
image

Externen

Prins Berhard Cultuurfonds

Dit project is mogelijk gemaakt door een ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteund een breed scala aan initiatieven op het gebied van cultuur en natuur over heel Nederland. 

www.cultuurfonds.nl  

Waarneming.nl

Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en onderdeel van Stichting Natuurinformatie. Waarneming.nl wil iedereen in staat stellen om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet, om zo de natuurrijkdom van Nederland en de wereld vast te leggen voor nu en voor de toekomst. Het platform werkt hiertoe samen met duizenden vrijwilligers, zowel rechtstreeks als via meer dan 300 regionale en landelijke werkgroepen.

www.waarneming.nl 

Ark Natuurontwikkeling

Aanjagers van wilde natuur 

ARK realiseert robuuste natuurgebieden waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. ARK ziet natuurontwikkeling in de context van maatschappelijke belangen als recreatie, delfstoffenwinning en klimaatadaptatie, en streeft naar vrij toegankelijke natuur.

www.ark.eu


 

Stichting EIS

Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De basis van de organisatie wordt gevormd door de 60 werkgroepen, die ieder een bepaalde diergroep bestuderen. Het bureau met twaalf deskundigen ondersteunt de werkgroepen bij het verzamelen en publiceren van hun kennis. Op het bureau is een ruime kennis aanwezig van beleidsrelevante ongewervelde dieren.

www.eis-nederland.nl

Bureau Stadsnatuur

Bureau Stadsnatuur is het ecologisch advies- en onderzoeksbureau van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Ze onderzoeken natuur in de stad, op industrieterreinen en in dorpen. Deze kennis vormt de basis voor advies aan gemeenten over het beheer van plantsoenen en parken, advisering en begeleiding over de natuurwetgeving bij sloop en nieuwbouw, het informeren van bewoners over de natuur in hun woonomgeving en natuurinclusief bouwen in samenwerking met architecten. Zo probeert Bureau Stadsnatuur de natuurkwaliteit binnen de Randstad te verbeteren. 

Bureau Stadsnatuur Rotterdam - Bureau Stadsnatuur Rotterdam 

Ga mee naar buiten!

De JNM organiseert kampen en excursies in de natuur voor jongeren tussen de 11 en 25 jaar. Kijk even rond bij de activiteiten en geef je op!