image
image

Pijlers

 

Natuur is eindeloos divers. We kunnen natuurlijk niet in één jaar alle natuur van de toekomst ontdekken, maar een tipje van de nieuwe natuur sluier opwerpen is natuurlijk wél mogelijk. We hebben dit jaar drie hoofdonderwerpen die we met z’n allen gaan ontdekken. Lees hier onder meer:
 

Stadsnatuur

Mezen en merels in je tuin, een sperwer in het park. Bijen die nestelen op een braakliggend stukje grond. Ook in de stad is natuur te vinden! Onze steden worden zelfs steeds natuurlijker. Want er komen meer parkjes, bloemenbermen en groene daken, we harken het groen minder precies aan, en we gebruiken minder bestrijdingsmiddelen. Steden doen zelfs hun best om natuur in de stad te krijgen. Hiermee komt de natuur voor de stadsmens, die steeds verder van de natuur af staat, toch weer dichterbij.

Er komen ook steeds meer verschillende soorten voor in de stad. Verstedelijking is daarmee niet alleen een bedreiging voor de natuur, maar ook een kans. Tegenwoordig is de biodiversiteit in Nederlandse steden zelfs hoger dan in een groot deel van het platteland! Steden vormen een eigen ecosysteem, waar het altijd iets warmer is, waar overal stenen voorkomen, en waar heel diverse planten groeien in parken en tuinen. Allerlei soorten passen zich juist specifiek aan dit ecosysteem aan, en houden soms nog meer van de stad dan de mens! De gierzwaluw bijvoorbeeld komt haast alleen maar voor in steden.

Maar welke soorten leven er precies in de stad? Waar in de stad komen ze voor? Zijn dit gewone soorten, generalisten, of ook bijzondere soorten? En wat hebben ze nodig om te overleven in de stad? Er is nog een hoop te leren over stadsnatuur, en er zijn nog een hoop kansen om onze steden nog natuurlijker te maken. Oftewel: reden genoeg om de stadse natuur te onderzoeken! Ga je mee op één van onze kampen in de stad?
 

Nieuwe wildernis

Je hebt de film over de Oostvaardersplassen misschien wel gezien. 50 jaar geleden ontstond hier, zonder dat de mens er wat aan deed, prachtige natuur: een mirakel! Of ben je wel eens in de Gelderse poort geweest? De woeste rivier mag hier gewoon zijn gang gaan! Dat is bijzonder, want de meeste Nederlandse natuur wordt intensief beheerd door de mens. Als de natuur zijn eigen gang gaat gebeuren er onverwachte dingen; bomen vallen om, beken overstromen en dieren gaan dood. Zo blijft het gebied veranderen, en is het nooit hetzelfde! Natuurbeheerders denken steeds vaker dat het juíst een goed idee is om de natuur zijn eigen ‘natuurlijke’ gang te laten gaan. Zo komt er steeds meer nieuwe wildernis in Nederland.

In zulke gebieden lopen bijvoorbeeld grote grazers rond, die jonge boompjes opeten en daardoor zelf delen van het gebied open houden. Doordat zij er zijn kunnen er ook weer allerlei mestkevers en aaskevers in het gebied leven. Of beken en rivieren krijgen de ruimte om te meanderen, oevers af te kalven en te overstromen, waardoor allerlei bijzondere micro-habitats ontstaan. Een ‘nieuwe wildernis’ hoeft niet eens groot te zijn; als natuurlijke processen er maar de ruimte krijgen om te bepalen hoe het gebied er uit ziet.

Ga je mee op onze kampen om verschillende nieuwe wildernis gebieden te ontdekken? Zoals de beroemde Oostvaardersplassen, of de beken van Zuid-Limburg? Hier leren we welke natuurlijke processen hier spelen en welk effect zij hebben op het gebied. En we gaan natuurlijk onderzoeken welke planten en dieren daarvan profiteren!
 

Working with Nature

Werk aan de winkel! De mens kan het niet alleen. Alhoewel we allerlei dingen doen die goed zijn voor onszelf, is dat vaak slecht voor de natuur.. Dat is overal te zien in het Nederlandse landschap: de rivieren zijn met kribben en dijken vastgezet, estuaria zijn afgedamd, beken zijn rechtgetrokken, landbouwgrond is steeds eentoniger en intensiever geworden. Slecht voor de natuur maar handig voor ons. Althans, zolang we er zelf geen last van gaan krijgen.

Maar er verandert wat. We leren gaandeweg dat de mens niet zonder de kracht van de de natuur kan, en slim gebruik kan maken van de natuur: dat heet ‘Working with Nature’ (werken met de natuur). Door uitdagingen aan te pakken met behulp van de natuur, krijgen we vaak een betere oplossing én natuurherstel. Zo wordt er steeds meer gewerkt met natuurlijke kustverdediging, door nieuwe duinen, stranden en schelpenbanken. Door ‘Ruimte voor de Rivier’, en overstroomgebieden van beken, kunnen we beter omgaan met hoog water. En ook de landbouw kan nog een stuk slimmer met de natuur samenwerken.

Wij gaan dit jaar verschillende vormen van ‘Working with Nature’ bekijken en onderzoeken: wat gebeurt hier, wat levert dit op voor mensen, en vooral: hoe profiteert de natuur? We gaan naar de oudste ‘Ruimte voor de Rivier’ in de Gelderse Poort, ontdekken nieuwe ontwikkelingen in het rivierengebied bij Tiel, en verkennen de Nederlandse kustverdediging op het Zeeuwse eiland Schouwen. Gevarieerde nieuwe natuur, die tegelijk met slim vernuft de mens helpt: Meer Nederlands kan de natuur bijna niet! 

Ga mee naar buiten!

De JNM organiseert kampen en excursies in de natuur voor jongeren tussen de 11 en 25 jaar. Kijk even rond bij de activiteiten en geef je op!